Teisėtas užsieniečių atvykimas į Lietuvą paskelbtos ekstremalios situacijos metu

Šiuo metu visos šalies mastu paskelbta ekstremali situacija ir įvesti ribojimai užsieniečių atvykimui. Teisėtai atvykti į Lietuvos Respublika gali užsieniečiai turintys galiojančias nacionalines vizas arba leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje. Taip pat taikomos išimtys Lietuvos piliečių artimiems šeimos nariams bei kitiems Vyriausybės nutarime išvardintiems asmenims.

Ryšium su draudimu atvykti į Lietuvą daugelis užsieniečių, turinčių Lietuvoje įmones ar verslo reikalų, susidūrė su rimtais sunkumais.  Tačiau asmenims, kurie nepriklauso Vyriausybės nutarime išvardintoms grupėms, bet turintiems būtiną reikalingumą atvykti į Lietuvą su įmonės veiklą susijusių reikalų tvarkymui yra numatytas kitas teisėtas atvykimo būdas – atitinkamos ministerijos leidimas įvažiuoti bei Vyriausybės pritarimas. Situacijoje, kuomet užsienio pilietis yra lietuviškos įmonės darbuotojas, kuris yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir iki pandemijos laisvai keliavo su Šengeno viza, gelbsti atskiras leidimas įvažiuoti. Kiekvieno norinčio atvykti užsieniečio atžvilgiu priimamas atskiras teisės aktas, leidžiantis jam atvykti į Lietuvą, jeigu tai būtina įmonės veiklos nepertraukiamumui užtikrinti.  Paprastai sprendimus dėl užsieniečių, kurių buvimas Lietuvoje būtinas įmonės veiklai, priima Ekonomikos ir Inovacijų ministerija bei teikia Vyriausybės pritarimui gauti. Pritarus Vyriausybei, užsienietis gali atvykti į Lietuvą su Šengeno viza arba biometriniu pasu, jeigu tarp šalių nustatytas bevizis režimas.