Akcinės bendrovės (AB)

AB steigimas (Akcinės bendrovės steigimas) – sėkminga Jūsų kuriamo verslo pradžia.

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas,  gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Jeigu steigėjas užsienio fizinis asmuo, pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, pateikti užsienio juridinio asmens išrašą su vertimu į lietuvių kalbą bei žyma (Apostille). Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys: Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina.
  • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
  • AB pavadinimas;
  • steigiamos AB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro;  jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu naudojama); jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos;
  • AB veiklos sritys;
  • numatomas AB įstatinio kapitalo dydis;
  • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).

AB steigimo kaina nuo 800 Eur.