KŪB

KŪB steigimas (Komanditinės ūkinės bendrijos steigimas) – šią teisinę formą sudaro tikrieji nariai ir komanditorius (-iai).

KŪB steigimui reikalingi duomenys:

  • steigėjų (tikrųjų narių/komanditorių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo – išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas yra įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
  • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • KŪB pavadinimas;
  • steigiamos KŪB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • TŪB narių įnašo dydis;
  • kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
  • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
  • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • įregistruosime steigiamą KŪB Juridinių asmenų registre.

 

KŪB steigimo kaina – nuo 300 Eur.