KŪB

KŪB steigimas (Komanditinės ūkinės bendrijos steigimas) – šią teisinę formą sudaro tikrieji nariai ir komanditorius (-iai).

KŪB steigimui reikalingi duomenys:

 • steigėjų (tikrųjų narių/komanditorių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, pateikti užsienio juridinio asmens išrašą su vertimu į lietuvių kalbą bei žyma (Apostille). Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys: Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina.
 • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
 • KŪB pavadinimas;
 • KŪB veiklos sritys;
 • steigiamos KŪB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
 • TŪB narių įnašo dydis;
 • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
 • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
 • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • įregistruosime steigiamą KŪB Juridinių asmenų registre.

 

KŪB steigimo kaina – nuo 500 Eur.