Neteisminis bankrotas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Šis teisės aktas pakeitė LR įmonių bankroto įstatymą ir LR įmonių restruktūrizavimo įstatymą bei konsolidavo abiejų teisės aktų reglamentavimo sritis. Įsigaliojus LR juridinių asmenų nemokumo įstatymui, ne teismo tvarka pradėtų bankroto procesų skaičius padidėjo nuo 11,6 proc. nuo visų pradėtų bankroto procesų 2019 metais iki 25,4 proc. 2021 metais.

Taigi kas lėmė išaugusių ne teismo tvarka vykdomų bankroto proceso skaičių įsigailiojus LR juridinių asmenų nemokumo įstatymui? Visų pirma, įvesta nauja susitarimo dėl pagalbos savoką, t.y. juridinio asmens vadovo ar kreditoriaus pranešime dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti nurodyta, kad jei nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo. Antra, LR įmonių bankroto įstatyme buvo numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Minėti neteisminio bankroto apribojimai numatyti ir LR juridinių asmenų nemokumo įstatyme, tačiau jame numatyta ir išimtis, t.y. jeigu nors Juridiniam asmeniui ir yra iškelta bylų, kuriuose pareikšti turtiniai reikalavimai juridiniam asmeniui, bet jei mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka, tai bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka.

Taigi ar juridiniam asmeniui tapus nemokiam verta rinktis ne teismo tvarka vykdomą bankroto procesą? Žinoma, nes ne teismo tvarka vykdomas bankroto procesas yra greitesnis, pigesnis, paprastesnis ir be staigmenų. Be to, ne teismo tvarka vykdomame bankroto procese galima pasirinkti nemokumo administratorių ir bankroto procesą ne teismo tvarka kontroliuoja ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Jei įtikinome, kad neteisminis bankroto procesas yra pranašesnis už teismo tvarka vykdomą bankroto procesą, kreipkitės į mus, nes mes teikiame konsultacijas ir parengiame dokumentus dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, pasiūlome Jums nemokumo administratoriaus kandidatūrą ir teikiame bankroto administravimo paslaugas.