Akcija

SPECIALUS PASIŪLYMAS ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMUI!

Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Sprendimas priimamas tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Šiuo metu taikoma speciali įmonės įstatinio kapitalo mažinimo kaina – 250 Eur.
Į kainą įskaičiuota: teisinių dokumentų įstatinio kapitalo mažinimui rengimo paslaugos, sprendimo bei naujų įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre, elektroninio sertifikuoto išrašo (ESI) užsakymas, akcininkų sąrašo pateikimas per JADIS informacinę dalyvių sistemą.
Dėl šio pasiūlymo prašome kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

Kontaktai:

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt