Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

Įstatinio kapitalo mažinimo tikslai:

 • kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 • kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais būdais:

 • sumažinant akcijų nominalias vertes;
 • anuliuojant akcijas.

 Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo mažinimo klausimais;
 • parengsime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją bei kitus teisinius dokumentus;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir/arba Juridinių asmenų registre.

Įstatinio kapitalo mažinimo kaina nuo 400 Eur