Uždarosios Akcinės Bendrovės (UAB)

UAB steigimas – sklandžiai ir lengvai Jūsų verslo pradžiai

Reikalingi duomenys:

 • steigėjų (akcininkų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Jeigu steigėjas užsienio fizinis asmuo, pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu steigėjas užsienio juridinis asmuo, pateikti užsienio juridinio asmens išrašą su vertimu į lietuvių kalbą bei žyma (Apostille). Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys: Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina.
 • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
 • UAB pavadinimas;
 • steigiamos UAB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jei naudojamas); jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
 • informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos;
 • numatomas UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 1000 Eur);
 • steigiamos UAB veiklos sritys;
 • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

 • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
 • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
 • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • parengsime steigimo dokumentus (steigimo sutartį ar steigimo aktą, įstatus, steigiamojo susirinkimo sprendimą/protokolą);
 • atidarysime steigiamos UAB kaupiamąją sąskaitą banke;
 • suformuosime steigiamos UAB įstatinį kapitalą;
 • suteiksime steigiamai UAB registracijos adresą;
 • įregistruosime steigiamą UAB Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime steigiamos UAB antspaudą (jeigu pageidaujama).

UAB steigimo kaina – nuo 250 Eur.

UAB steigimo kaina, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų arba juridinis asmuo – nuo 350 Eur.

 Papildomos paslaugos:

 1. UAB galite įsisteigti ir savarankiškai (turi naudotis el. parašu): paslaugos kaina nuo 250 Eur.
 2. Steigimo dokumentų parengimas (įstatai, steigimo aktas/sutartis, steigėjo sprendimas/steigiamojo susirinkimo protokolas) – 400 Eur.
 3. Įregistravimas PVM mokėtojų registre – 200 Eur.