Leidimas laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje

Padedame gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Mūsų įmonė pasirūpins visų dokumentų parengimu, kurie būtini norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą. Turėdami leidimą gyventi Lietuvoje, Jūs galėsite be jokių kliūčių įvažiuoti ne tik į Lietuvą, bet ir į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę.

LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi paprastai galioja vienerius metus, o po to gali būti pratęsiamas.
Ukrainos, Baltarusijos, Armėnijos, Indijos, Kinijos, Rusijos ir kitų trečių šalių piliečiai leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją. Be to, šių šalių piliečiai, leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę be vizų keliauti po visas Šengeno valstybes.

Turėdami leidimą laikinai gyventi Jūs galite:

  • atvykti į ES ir Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo galiojimo laikotarpiu);
  • vykti be vizų į visų ES ir Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;
  • paprasčiau gauti vizas į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
  • ieškoti darbo Lietuvoje;
  • turėti tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiai: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, studijos ir kt.;
  • gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas per 1-2 mėnesius.

LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje  – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą.

Užsienio šalių piliečiai turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę ir kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje. Pradžiai jums būtina užregistruoti įmonę (UAB arba IĮ) tam, kad gautumėte leidimą laikinai gyventi vieneriems metams su galimybe jį pratęsti ir vėliau gauti leidimą gyventi nuolat. Teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje įgyjama po 5 metų nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo.

Asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), gali įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas per 1-2 mėnesius.