Valdymo struktūros ir narių keitimas

Mūsų teikiamos paslaugos, susijusios su valdymo struktūros ir narių keitimu:

  • teikiame išsamią konsultaciją juridinių asmenų valdymo struktūros keitimo klausimais, vienasmenio valdymo organo (vadovo, pirmininko, prezidento) ir kitų kolegialių organų (valdybos, stebėtojų tarybos, revizijos komisijos ir kt.) narių duomenų keitimo klausimais;
  • surašome protokolus, sprendimus, parengiame darbo sutartis, teisės aktų nustatytais atvejais parengiame naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens organus ar jų narių duomenis paskelbimą;
  • pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas;
  • atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.

Valdymo struktūros ir valdymo organų narių keitimo kaina – nuo 100 Eur.