Įmonės reorganizavimas

Įmonės reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Šios procedūros pagrindinis tikslas – verslo procesų pertvarkymas, siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir pan. Kitaip tariant, reorganizuojamo juridinio asmens po reorganizavimo nelieka – jis yra arba prijungiamas prie kito juridinio asmens, arba išdalijamas kitiems veikiantiems arba naujai steigiamiems juridiniams asmenims.

Įmonės reorganizavimas gali būti atliekamas dviem būdais: jungimo ir skaidymo.

Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas:

 • Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
 • Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas:

 • Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
 • Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Visais reorganizavimo atvejais turi būti parengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios yra pagrindinis dokumentas ir jose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir pareigos, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kt.

Mes suteiksime šias įmonių reorganizavimo ir atskyrimo paslaugos:

 • konsultuosime juridinių asmenų reorganizavimo ir atskyrimo klausimais;
 • laikinai įtrauksime po reorganizavimo sukuriamo naujo juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • parengsime reorganizavimo arba atskyrimo sąlygas;
 • surašysime protokolus, sprendimus, reorganizavimo ataskaitas bei parengsime kitus teisinius dokumentus;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie reorganizavimą arba atskyrimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas;
 • atstovausime notarų biure, Juridinių asmenų registre kitose institucijose ir/ar organizacijose.

Visos įmonės reorganizavimo procedūros su UAB „Juriscon“ – optimaliausiomis kainomis.