Įmonės duomenų keitimas

Įmonės duomenų keitimas vyksta, arba įmonės dokumentai registruojami iš naujo, kai:

  • keičiasi bendrovės pavadinimas;
  • didėja arba mažėja įstatinis kapitalas;
  • keičiasi bendrovės valdymo struktūra;
  • pageidaujama, kad juridinio asmens įstatai/nuostatai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Mūsų paslaugos:

  • teikiame konsultacijas bendrovių įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo klausimais,
  • surašome protokolus, akcijų pasirašymo sutartis,
  • parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują įstatų redakciją bei kitus teisinius dokumentus,
  • užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą arba mažinimą paskelbimą,
  • pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas,
  • atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.