Daugiabučių namų savininkų bendrijos likvidavimas

Sprendimą dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) likvidavimo procedūros pradėjimo turėtų priimti DNSB narių susirinkimas. Susirinkimo metu sprendžiami tokie klausimai: likvidavimo procedūros inicijavimas, pirmininko atšaukimas, likvidatoriaus paskyrimas. Priėmus sprendimą likviduoti DNSB, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas Juridinių asmenų registrui teikiami dokumentai dėl teisinio statuso įregistravimo, apie DNSB likvidavimą paskelbiama viešai įstatuose nurodytame šaltinyje bei pranešama visiems DNSB kreditoriams. Atlikus šiuos veiksmus rengiamas likvidacinio laikotarpio pradžios balansas bei pateikiamos visos privalomos ataskaitos/deklaracijos.

Jeigu nutarėte likviduoti DNSB, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

Kontaktai:

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt