Lietuvos Respublikos pilietybė

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikiama asmeniui, jeigu jis atitinka šias sąlygas:

  • išlaikė valstybinės kalbos egzaminą,
  • prašymo pateikimo metu turi dokumentą, patvirtinantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje,
  • gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje pastaruosius 10 metų,
  • turi teisėtą pragyvenimo šaltinį,
  • išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą,
  • yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios teisę Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju prarandama tos valstybės pilietybė, arba raštu pareiškia savo valią atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.

Lietuvos Respublikos, kaip ir kitų ES šalių pilietybei gauti, būtina įvykdyti keletą sąlygų:

  • pirmiausiai būtina gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir tęsti jį penkerius metus;
  • po to, kai asmuo 5 metus tęsė leidimą laikinai gyventi, jis įgyja teisę rinktis: gauti leidimą nuolat gyventi arba gauti Lietuvos Respublikos pilietybę (pasą);
  • Lietuvos Respublikos pilietybė gaunama tuo atveju, jei atsisakoma anksčiau turėtos pilietybės (Lietuvos Įstatymai draudžia dvigubą pilietybę; ji ypatingais atvejais suteikiama tik Lietuvos Respublikos Prezidento).

Padėsime Jums siekti Lietuvos Respublikos pilietybės, atstovausime Jums įvairiose įstaigose ir organizacijose, rengsime dokumentus, pristatysime atitinkamoms įstaigoms, konsultuosime visais su Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimu susijusiais klausimais.