Asociacijos

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (narių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, pateikti užsienio juridinio asmens išrašą su vertimu į lietuvių kalbą bei žyma (Apostille). Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys: Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina.
  • skiriamo Pirmininko/Prezidento vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
  • Asociacijos pavadinimas;
  • steigiamos asociacijos tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu naudojama); jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • asociacijos veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis bei rūšis;
  • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei prekių ženklų duomenų bazėse;
  • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
  • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • įregistruosime steigiamą asociaciją į Juridinių asmenų registrą.

Asociacijos steigimas trunka 5-7 darbo dienas.

Asociacijos steigimo kaina – nuo 350 Eur.