Asociacija

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (narių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo – išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas yra įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
  • skiriamo Pirmininko/Prezidento vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • asociacijos pavadinimas;
  • steigiamos asociacijos tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • asociacijos veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis bei rūšis;
  • kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
  • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
  • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • įregistruosime steigiamą asociaciją į Juridinių asmenų registrą.

Asociacijos steigimas trunka 5-7 darbo dienas.

Asociacijos steigimo kaina – nuo 350 Eur.