Dokumentų archyvavimo paslaugos

Teikiame kokybiškas dokumentų archyvavimo paslaugas. Susisteminame ir sutvarkome įmonių dokumentus vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir kitų institucijų nustatytomis taisyklėmis bei norminiais teisės aktais. Dokumentai bus sistemingi, tvarkingi ir lengvai surandami. Paslaugų kokybė garantuota!

Dokumentacijos plano rengimas

Dokumentai, priklausomai pagal rūšį, taisyklingai suskirstomi į bylas ir suindeksuojami – taip reikiamas dokumentas lengvai randamas. Seni dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, sunaikinami – taip išlaikoma optimali dokumentų užėmimo vieta biure.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

Parengsime dokumentacijos planą naujai susikūrusioms ar jau veikiančioms įmonėms. Dokumentacijos planas sudaromas vieneriems kalendoriniams metams. Jame nustatoma kaip formuojamos bylos, detalizuojama, kokie dokumentai skirti nurodytai bylai, suteikiama bylų ir dokumentų numeracija, taip pat nurodomas saugojimo terminas.

Dokumentų archyvavimas

Dokumentų susisteminimas, bylų formavimas ir parengimas saugojimui.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

Parengsime bylas pagal nustatytas taisykles bei norminius teisės aktus, suformuosime sąrašus ir apyrašus. Supakuosime bylas pagal Lietuvos Respublikos archyvų reikalavimus. Parengsime istorinę pažymą.

Suarchyvuotų dokumentų pridavimas į savivaldybių archyvus

Visi suarchyvuoti dokumentai, priskirti trumpo ar ilgo saugojimo terminams yra priduodami į Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių archyvus. Iš savivaldybių archyvų gaunama archyvo pažyma dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų, patvirtinanti, kad dokumentai perduoti saugoti.

Mes atliksime šiuos darbus:

Pasirūpinsime dokumentų gabenimu, pristatysime juos į paskirtą archyvą. Pasirūpinsime pažymos gavimu.

Konfidencialumą garantuojame.