Įmonės veiklos sustabdymas

Įmonės veiklos sustabdymas – tai procedūra, kurios metu įmonė, nesudaranti ir nevykdanti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negaunanti pajamų, gali būti pripažinta nevykdančia veiklos. Tokia įmonė gali būti laikinai atleista nuo mokesčių deklaracijų teikimo.

Mes atliekame šias paslaugas:

  • konsultuojame įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu;
  • parengiame dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo;
  • atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Reikalingi dokumentai bei informacija:

  • įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas);
  • įmonės vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);
  • įmonės balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai;
  • laikotarpis, kuriam stabdoma įmonės vykdoma veikla (pradžia ir pabaiga);
  • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).