Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas – tai juridinio asmens pabaiga išregistruojant jį iš Juridinių asmenų registro, kuriame buvo kaupiami ir saugomi jo duomenys. Juridinis asmuo gali būti likviduojamas savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Nuo sprendimo priėmimo dienos atšaukiami visi buvę juridinio asmens valdymo organai ir valdymo organo funkcijas perima savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtas likvidatorius. Nuo sprendimo įregistravimo Juridinių asmenų registre juridiniam asmeniui suteikiamas statusas “likviduojamas”.

Įmonės likvidavimo procesas:

  • parengiame juridinio asmens kompetentingo organo sprendimą likviduoti juridinį asmenį;
  • paskelbiame viešai apie juridinio asmens likvidavimą įstatuose nurodytame šaltinyje bei parengiame pranešimą juridinio asmens kreditoriams;
  • įregistruojame likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą Juridinių asmenų registre;
  • atstovaujame likviduojamą juridinį asmenį savivaldybės archyve bei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • išregistruojame juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.

Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas – nuo 450 Eur (į kainą įskaičiuota: mūsų paslaugos, viešas skelbimas dienraštyje, Juridinių asmenų registro teisinio statuso registravimo bei juridinio asmens išregistravimo mokesčiai).