Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš Juridinių asmenų registro, kuriame buvo kaupiami ir saugomi jo duomenys. Juridinis asmuo gali būti likviduojamas savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Nuo sprendimo priėmimo dienos atšaukiami visi buvę juridinio asmens valdymo organai ir valdymo organo funkcijas perima savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtas likvidatorius. Nuo sprendimo įregistravimo Juridinių asmenų registre juridiniam asmeniui suteikiamas statusas “likviduojamas”.

Įmonės likvidavimo procesas:

  • paruošiame juridinio asmens savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą likviduoti juridinį asmenį;
  • paskelbiame apie juridinio asmens likvidavimą viešai įstatuose nurodytame šaltinyje arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje bei pranešame visiems juridinio asmens kreditoriams raštu;
  • įregistruojame Juridinių asmenų registre likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą;
  • atstovaujame likviduojamą juridinį asmenį archyve bei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  • išregistruojame juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.

Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas – nuo 400 Eur (į kainą įskaičiuota: mūsų paslaugos, viešas skelbimas dienraštyje, Juridinių asmenų registro teisinio statuso registravimo bei juridinio asmens išregistravimo mokesčiai).