Filialai ir atstovybės

UAB „Juriscon“ teikiama paslauga – filialų ir atstovybių steigimas. Taupykite savo laiką – investuokite jį į tiesioginę veiklą, o mes pasirūpinsime dokumentų rengimu ir registravimu.

Filialų ir atstovybių steigimui reikalingi dokumentai ir informacija:

  • steigėjo (juridinio asmens): registravimo pažymėjimas/išrašas, įstatai/nuostatai, vadovo ir valdybos (jeigu yra sudaryta valdyba) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai. Jeigu steigėjas užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus: išrašas iš užsienio Juridinių asmenų registro, patvirtintas nustatyta tvarka ir legalizuotas žyma „Apostille“ ir išverstas į lietuvių kalbą, įstatai/nuostatai, patvirtinti nustatyta tvarka ir legalizuoti žyma „Apostille“ ir išversti į lietuvių kalbą; paskutinių metų finansinė atskaitomybė, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduota finansinė atskaitomybė, patvirtinta nustatyta tvarka;
  • steigiamo filialo pavadinimas;
  • steigiamo filialo buveinė:  Jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu naudojama); jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • steigiamo filialo vadovo ir/ar valdybos narių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
  • numatoma filialo komercinė – ūkinė veikla.

Filialo steigimo kaina – nuo 650 Eur.