TŪB

Nežinote, kokius veiksmus turėtumėte atlikti, norėdami įsisteigti TŪB (Tikrąją ūkinę bendriją)? Patikėkite šią paslaugą atlikti UAB “Juriscon” teisininkų komandai. 

Paslauga – TŪB steigimas (Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas) – teikiama, kai visi bendrijos dalyviai yra tikrieji nariai. TŪB įgyja visas civilines teises ir prisiima pareigas, kurias įgyvendina per tikruosius bendrijos narius.

TŪB steigimui reikalingi duomenys:

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (tikrųjų narių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo –išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas yra įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
  • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • TŪB pavadinimas;
  • steigiamos TŪB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu; jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • TŪB tikrojo nario įnašo dydis;
  • kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
  • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
  • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • įregistruosime steigiamą TŪB Juridinių asmenų registre.

TŪB steigimo kaina nuo 300 Eur.