TŪB

Nežinote, kokius veiksmus turėtumėte atlikti, norėdami įsisteigti TŪB (Tikrąją ūkinę bendriją)? Patikėkite šią paslaugą atlikti UAB “Juriscon” teisininkų komandai. 

TŪB steigimas (Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas) – visi bendrijos dalyviai yra tikrieji nariai. TŪB įgyja visas civilines teises ir prisiima pareigas, kurias įgyvendina per tikruosius bendrijos narius.

TŪB steigimui reikalingi duomenys:

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (tikrųjų narių) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, pateikti užsienio juridinio asmens išrašą su vertimu į lietuvių kalbą bei žyma (Apostille). Nuo legalizavimo ir patvirtinimo Apostille atleistos šalys: Estija, Latvija, Moldova, Rusija, Ukraina.
  • skiriamo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
  • TŪB pavadinimas;
  • steigiamos TŪB tikslus buveinės adresas (jei patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro; jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu (jeigu naudojama); jeigu patalpos įkeistos bankui, reikalingas banko sutikimas);
  • TŪB tikrojo nario įnašo dydis;
  • kontaktai (telefono numeris, el. paštas).

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei prekių ženklų duomenų bazėse;
  • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
  • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
  • įregistruosime steigiamą TŪB Juridinių asmenų registre.

TŪB steigimo kaina nuo 500 Eur.