JA (juridinių asmenų) pavadinimo keitimas

Sprendimą keisti juridinio asmens pavadinimą priima juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) susirinkimas. Keičiant juridinio asmens pavadinimą, patvirtinama nauja steigimo dokumento (įstatų, nuostatų) redakcija, kuri registruojama Juridinių asmenų registre.

Juridinis asmuo prieš keisdamas pavadinimą privalo apie tai paskelbti viešai arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

Keisdami pavadinimą, galite kartu keisti ir įmonės ženklą.

Jeigu Jūsų įmonės ženklas yra įregistruotas Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre (ar tik paduota prekių ženklo paraiška), įmonės pavadinimo pakeitimą turite įregistruoti Valstybiniame Prekių ženklų registre.

Reikalinga informacija ir dokumentai:

 • naujas juridinio asmens pavadinimas;
 • juridinio asmens dokumentai ir duomenys:
  • registravimo pažymėjimas,
  • steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.),
  • vadovo paskyrimo dokumentas,
  • juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;
 • juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys:
  • vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos, turimų balsų skaičius,
  • jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • konsultuosime juridinio asmens pavadinimo keitimo klausimais;
 • atliksime Jūsų pasirinkto pavadinimo patikrą Juridinių asmenų registre bei elektroninėse prekių ženklų duomenų bazėse;
 • įvertinsime Jūsų pasirinkto pavadinimo atitikimą bendrinės lietuvių kalbos normoms;
 • įtrauksime Jūsų pasirinktą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • parengsime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją;
 • paskelbsime viešai apie pavadinimo keitimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens pavadinimo keitimo kaina nuo 300 Eur.