Kodėl verta steigti įmonę Lietuvoje?

Vienas iš privalumų įsigyti įmonę (UAB, MB ir kt.) Lietuvoje yra mažas pelno mokesčio tarifas. Įsigiję įmonę (UAB, MB ir kt.) Lietuvoje  galite pasinaudoti įvairiomis mokesčių lengvatomis, kurios taikomos naujai įsteigtoms įmonėms (UAB, MB ir kt.). Pirmaisiais mokestiniais metais įmonės (UAB, MB ir kt.) gali taikyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu atitinka visas šias 5 sąlygas:

  • Pardavimo pajamos per metus neviršija 300 000 Eur;
  • Vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10;
  • Kontroliuojantis akcininkas (narys)/akcininkai (nariai) kartu nevaldo kitose įmonėse daugiau kaip 50 proc. akcijų (pajų, dalių) ir neturi IĮ;
  • Akcininkai (nariai) tik fiziniai asmenys;
  • Per 3 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant ir pirmąjį, įmonės veikla nėra sustabdoma, įmonė nėra likviduojama, reorganizuojama ir įmonės akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos.

Vienas iš būdų paskirstyti pelną yra išsimokėti dividendus. Jeigu dividendus gauna fiziniai asmenys jie apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), jeigu juridiniai asmenys – pelno mokesčiu (PM).

Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Lietuvos gyventojui, apmokestinami 15 proc. GPM tarifu. Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka juridiniam asmeniui, nėra apmokestinami, jeigu dividendus gaunanti įmonė 12 mėnesių be pertraukų valdo (arba ketina valdyti) ne mažiau nei 10 proc. balsų suteikiančių akcijų dividendus išmokančioje įmonėje.