Įmonės pertvarkymas

Įmonės pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa uždarąja akcine bendrove, asociacija – viešąja įstaiga ir pan.). Įmonės pertvarkymas neturi įtakos bendrovės turtui, teisėms ir pareigoms – jie išlieka naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui.

Mes atliksime šiuos veiksmus:

  • konsultuosime įmonės pertvarkymo klausimais;
  • paruošime juridinio asmens savininko sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį;
  • paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;
  • įregistruosime Juridinių asmenų registre pertvarkomos įmonės teisinį statusą;
  • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumentų redakciją;
  • rezervuosime naujos teisinės formos pavadinimą Juridinių asmenų registre;
  • pateiksime notarui tvirtinti steigimo dokumentus bei formas;
  • įregistruosime Juridinių asmenų registre;
  • pagaminsime antspaudą.

Pertvarkymo terminas: standartinis įmonės pertvarkymas paprastai užtrunka apie 4 savaites.

Pertvarkymo kaina: nuo 600 Eur

Individualios įmonės pertvarkymas