Lietuvos darbdavių dėmesiui – pasikeitė užsieniečių įdarbinimo tvarka

Nuo 2024 m. liepos 1 d. keičiasi užsienio piliečių įdarbinimo tvarkos taisyklės – dabar tam, kad užsienio darbuotojas galėtų teisėtai pradėti darbą Lietuvos įmonėse jis privalo jau turėti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu, arba kitu pagrindu, suteikiančių teisę dirbti be leidimo dirbti gavimo. Tai itin svarbų Lietuvos įmonėms (UAB, MB) kurios kviečiasi trūkstamų profesijų darbuotojus-užsieniečius, nes iki šiol jiems buvo leidžiama pradėti darbą pas kviečiantį darbdavį (UAB, MB) po prašymo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pateikimo su sąlyga, kad jų buvimas Lietuvoje teisėtas. Sulaukti leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pradžiai turėjo tik užsieniečiai dėl kurių darbo Lietuvoje Užimtumo tarnyba turėjo priimti sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Svarbu, kad kai kurie užsieniečiai, turintys leidimus gyventi ne darbo pagrindais, pavyzdžiui šeimos nariai arba studentai, turi teisę dirbti Lietuvos įmonėse leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu be papildomų Užimtumo tarnybos leidimų. Taip pat primename, kad kiekvieną kartą darbinant užsienietį į Lietuvos įmones, darbdavys privalo užpildyti specialią pranešimo formą Sodros informacinėje sistemoje, o atleidžiant užsienietį dėl kurio įdarbinimo darbdavys (UAB, MB) Lietuvoje tarpininkavo, privaloma informuoti Migracijos departamentą apie pasikeitusius duomenis (darbo santykių nutraukimą).
UAB „Juriscon“ teisininkai teikia profesionalias konsultacijas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais, dėl galimybės pakviesti į šalį teisėtai Lietuvoje gyvenančio užsieniečio šeimos narius bei kitais migracijos teisės klausimais.