Įmonės (UAB) įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais

Įmonės (UAB) įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Didinti įmonės (UAB) įstatinį kapitalą galima tik tuomet, kai įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas. Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas įmonės (UAB) akcijas turi esami įmonės (UAB) akcininkai. Už naujai išleidžiamas įmonės (UAB) akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais. Jei didinant įmonės (UAB) įstatinį kapitalą akcijos visiškai ar iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, reikalinga turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimo ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su kitais įmonės (UAB) įstatinio kapitalo didinimo dokumentais. Įmonės (UAB) išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai jas pasirašęs asmuo įmoka paskutinį piniginį įnašą ar perduoda visą akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą nepiniginį įnašą (paskutinę nepiniginio įnašo dalį) įmonės (UAB) nuosavybėn.