Akcijų dovanojimas

Įmonės (UAB) akcijos gali būti perleidžiamos kitiems asmenims jas dovanojant. Pagal Civilinio kodekso nuostatas, kai dovanos vertė neviršija 14 500 eurų, notarinė forma nėra būtina, pakanka paprastos rašytinės formos. Įmonės (UAB) akcijų dovanojimas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre kaip ir akcijų pirkimas-pardavimas. Juridinių asmenų registro tvarkytojas apdovanotojo duomenis viešajame registre įregistruoja per 3 darbo dienas nuo duomenų pateikimo dienos. Prašymą įregistruoti aktualius akcininkų duomenis gali pateikti įmonės (UAB) vadovas arba įgaliotas asmuo naudodamasis sertifikuotu el. parašu per elektroninę informacinę juridinių asmenų dalyvių sistemą (JADIS).

Kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais ir mes parengsime visus akcijų dovanojimui reikalingus dokumentus.

 

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt