Banko sąskaitos atidarymas

Viena iš pagrindinių sąlygų steigiant įmonę (UAB, MB ar kt.) yra banko sąskaitos atidarymas. Kiekviena Lietuvoje įregistruota įmonė (UAB, MB ar kt.) privalo turėti atsiskaitomąją sąskaitą banke.

 

Įmonei (UAB, MB ar kt.) atidarant banko sąskaitą būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. VĮ Registrų centro išrašą – originalą, notarinį nuorašą arba prieigos raktą elektroninio išrašo atveju;
 2. Įmonės (UAB, MB ar kt.) steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus);
 3. Įmonės (UAB, MB ar kt.) valdymo organo sprendimo originalą, liudijantį vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose;
 4. Įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo įmonės (UAB, MB ar kt.) įgaliotas asmuo;
 5. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą;
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę;
 • užsienio valstybės piliečio pasą;
 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Jei vadovo/ akcininko/ naudos gavėjo pilietybė/ registracijos šalis yra ne LR, papildomai pateikti:

 • Dokumentus, pagrindžiančius ryšius su Lietuva ir realią ūkinę veiklą, pvz.: sutartis su partneriais/ klientais arba nuomos/ transportavimo sutartis – kopijos patvirtintos vadovo
 • Detalų veiklos klausimyną – originalą
 • Išrašą iš užsienio šalies registro (kai akcininkas yra ne LR registruota įmonė) – legalizuotą/ apostilizuotą originalą arba notarinį nuorašą.
  Šie dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertėjo parašą vertime turi patvirtinti Lietuvos Respublikos notaras arba vertimų biuras savo antspaudu. Dokumentai turi būti legalizuoti.

6. Įmonės (UAB, MB ar kt.) antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

7. Ryšį su Lietuva pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, patalpų nuomos/panaudos sutartį, sutartis su tiekėjais/pirkėjais ar kt.)

Kreipkitės į mus ir mes suteiksime Jums išsamią konsultaciją dėl banko sąskaitos atidarymo.

 

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt