Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidavimo procesas gali būti dviejų tipų: savanoriškas ir priverstinis.

Pirmasis likvidavimo tipas – tai savanoriškas likvidavimas, kai kompetentingas organas nusprendžia likviduoti įmonę bei išparduoti turtą. Antrasis likvidavimo tipas – tai priverstinis, kuris yra inicijuojamas dėl įmonės bankroto bylos, kai įmonė yra pripažįstama nemokia.

Šiame straipsnyje apžvelgsime savanorišką įmonės likvidavimo tipą.

Pirmiausia, nusprendus savanoriškai likviduoti įmonę paskiriamas likvidatorius, apie įmonės likvidavimą paskelbiama viešai, informuojami kreditoriai, įregistruojamas teisinis statusas „likviduojamas“ Juridinių asmenų registre.

Tuomet yra sudaromas balansas, atsiskaitoma su darbuotojais, kreditoriais, nutraukiamos sutartys, padengiami visi turimi finansiniai įsipareigojimai. Likęs turtas padalinamas visiems dalyviams, proporcingai įneštam įnašo dydžiui.

Paskutinis įmonės likvidavimo etapas – banko sąskaitų uždarymas, antspaudų sunaikinimas bei visų dokumentų perdavimas toliau saugoti į archyvą.

Atlikus visus šiuos veiksmus pasirašomas įmonės likvidavimo aktas ir pateikiamas prašymas Juridinių asmenų registrui dėl įmonės išregistravimo.