Archyvo pažymos gavimas likviduojamai įmonei (UAB, MB, IĮ)

Likviduojamoms įmonėms (UAB, MB, IĮ) nustatytas reikalavimas veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nėra pasibaigęs, perduoti toliau saugoti savivaldybės archyvui pagal įmonės registracijos adresą. Tik gavę pažymą iš savivaldybės archyvo likvidatoriai gali kreiptis į Registrų centrą su prašymu išregistruoti įmonę (UAB, MB, IĮ). Tačiau kaip nustatyti ar turimi įmonės veiklos dokumentai turi būti perduodami archyvui ir ką daryti jeigu tokių dokumentų nėra? Šiame straipsnyje apžvelgsime situaciją, kuomet įmonės dokumentus į archyvą perdavinėti nereikia, nes saugojimo terminas pasibaigęs, arba jų tiesiog nėra, ir kaip tokiu atveju gauti pažymą iš savivaldybės archyvo.

Dėl tam tikrų ypatumų mažosios bendrijos ir individualios įmonės gali visą savo gyvavimo laikotarpį neturėti samdomų darbuotojų, tuomet jeigu tokios įmonės neturi kitų trumpalaikių dokumentų, reikalinga informuoti archyvą apie susiklosčiusią situaciją ir paprašyti išduoti pažymą apie tai, kad perduotinų saugoti dokumentų nėra. Tokia pažyma taip pat tinkama norint išregistruoti įmonę (MB, IĮ) iš juridinių asmenų registro.  Taip pat reikalingas tik suderinimas su archyvu ir pažymos užsakymas tuomet, kai praėjo daugiau negu 10 metų nuo paskutinio trumpo saugojimo dokumento sudarymo (pirkimo-pardavimo dokumentai, banko sąskaitų išrašai), o darbuotojų nebuvo. Analogiškai gali pasielgti uždarosios akcinės bendrovės (UAB) likvidatorius, tuo atveju, jeigu jo likviduojama įmonė nevykdė jokios  veiklos ir neturėjo samdomų darbuotojų. Tačiau reikia turėti omenyje, kad informacija apie darbuotojų neturėjimą yra tikrinama archyvo darbuotojų Socialinio draudimo fondo valdybos elektroninėje sistemoje, todėl tuo atveju, jeigu prarastos darbo sutartys ar kiti darbuotojų dokumentai pasinaudoti šiuo būdu negalima.

Kitame straipsnyje apžvelgsime situaciją, kuomet reikalinga priduoti dokumentus į archyvą ir ką daryti tuo atveju, kai saugotini dokumentai prarasti, o taip pat galimybė priduoti saugoti elektroniniu dokumentus.

UAB „Juriscon“ teikia greitas ir kokybiškas likviduojamų įmonių archyvavimo ir pridavimo į savivaldybės archyvą paslaugas.