Siūlomos Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos

Šiuo metu Seime užregistruotas Seimo pirmininkės pasiūlytas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektas, kuriuo į trūkstamų profesijų sąrašą įrašytų specialybių užsieniečiai būtų atleisti nuo leidimo dirbti gavimo net ir po Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytų kvotų užsieniečių įdarbinimui išnaudojimo. Aiškinama, kad Lietuva dėl piliečių iš trečiųjų šalių pritraukimo konkuruoja su kaimyninėmis Europos Sąjungos šalimis ir dažnai užsieniečiai pasirenka kreiptis dėl leidimo gyventi kaimyninėse šalyse, o į Lietuvą atvyksta komandiruojami arba rangos sutarties pagrindu, tokiu būdu valstybės biudžetas negauna jokių įmokų už užsieniečių darbą Lietuvoje. Įstatymo projektas bus svarstomas Seime vasaros pradžioje.

Kita vertus, tuo pačiu metu Vidaus reikalų ministerija susirūpino, kad užsieniečių įdarbinimo lietuviškose įmonėse palengvinimai sukėlė piktnaudžiavimų nustatyta tvarka ir siūlo sugrąžinti darbdaviams (UAB, MB) pareigą tikrinti kviečiamų užsienio darbuotojų kvalifikaciją ir išsilavinimą bei apriboti darbo keliems darbdaviams (UAB, MB) atveju darbdavių skaičių iki 3.

Dar viena Užsieniečio teisinės padėties projekto pataisa siekiama didesnės užsienio gyventojų Lietuvoje integracijos, keliant reikalavimą net ir kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi po 5-ių metų gyvenimo Lietuvoje, išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą. Dabar galiojantis įstatymas numato tokią pareigą tik užsieniečiams, siekiantiems gauti leidimą nuolat gyventi po tokio pat 5-ių metų nepertraukiamo gyvenimo Lietuvoje laikotarpio.

UAB Juriscon teisininkai visuomet seka sparčiai besikeičiančią situaciją užsieniečių teisinės padėties reglamentavime ir gali suteikti profesionalias konsultacijas teisėto užsieniečių įdarbinimo bei gyvenimo Lietuvoje klausimais.