Paramos gavėjo statuso suteikimas

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 str. 1 d. paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

  • labdaros ir paramos fondai;
  • biudžetinės įstaigos;
  • asociacijos;
  • viešosios įstaigos;
  • religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
  • tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
  • kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Dėl paramos gavėjo statuso kreipiamasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją.

Paramos gavėjo statusas suteikiamas, jeigu: įmonės įstatuose (nuostatuose) yra numatyta vykdyti visuomenei naudingą veiklą ir įmonės vadovas nėra arba nebuvo kitos įmonės, kuriai ne anksčiau kaip prieš vienus metus buvo panaikintas paramos gavėjo statusas už bent vieną iš Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų pažeidimų arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, vadovu pažeidimo padarymo metu.

 

Kreipitės į mus žemiau nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jūsų įmonei įregistruoti paramos gavėjo statusą:

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt