Įmonės verslo planas

Pradedami verslo vykdymą įmonių (UAB, MB) steigėjai ir vadovai dažnai vadovaujasi turimą patirtimi ir žiniomis tam tikroje sferoje bei įvertina planuojamos veiklos vystymo perspektyvas. Plačiam žmonių ratui žinoma rizikos ir galimybių vertinimo sistema bei konkurentų analizė, tačiau perspektyvų vertinimas yra kur kas sudėtingesnis, nes paprastai reikia atsižvelgti ir į turimus išteklius, turto likvidumą, suplanuoti pajamų ir išlaidų dydžius. Visos šitos prognozes ir vertinimai paprastai aprašomi įmonės (UAB, MB) verslo plane. Tai yra išsamus įmonės planuojamos veiklos perspektyvų vertinimas, kurio sudarymui reikalinga informacija apie finansinius rodiklius, konkurentų padėtį rinkoje, įmonės strategiją bei kiti įmonės veiklai svarbūs duomenys.   Papratai verslo planą sudaro įmonės (UAB, MB) prisistatymas, SWOT analizė, turimų ir planuojamų išlaidų ir pajamų paskaičiavimai bei perspektyvų įvertinimas.  Verslo planuose gali būti akcentuojami skirtingi aspektai, priklausomai nuo verslo plano sudarymo tikslo.  Tam tikros institucijos (Migracijos departamentas, kredito įstaigos) yra numačiusios privalomą verslo planą pateikimą į juos besikreipiantiems asmenims.

Jeigu manote, kad verslo plano rašymui Jums reikalinga specialistų pagalba, galite kreiptis į UAB Juriscon komandą.