Įmonės veiklos sustabdymas ar įmonės reorganizavimas?

Nutarus sustabdyti vykdomą ūkinę-komercinę veiklą įmonė (UAB, MB ir kt.) gali registruoti laikiną veiklos nevykdymą arba būti reorganizuojama, t.y. prijungiama prie kitos įmonės (UAB, MB ir kt.). Sustabdžius įmonės (UAB, MB ir kt.) veiklą įmonė negali sudaryti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais bei gauti pajamų. Jeigu įmonė (UAB, MB ir kt.) nuosavybės teise turi turto, laikino veiklos sustabdymo metu negali šio turto nei parduoti, nei nuomoti. Įmonės (UAB, MB ir kt.) turtas gali būti parduotas ar išnuomotas tik iki veiklos sustabdymo momento. Jeigu nesvarstoma apie įmonės veiklos atnaujinimą, dar viena alternatyva yra įmonės reorganizavimas. Tokiu atveju visas įmonės turtas pereina įmonei, dalyvaujančiai reorganizavime, prie kurios prijungiama reorganizuojama įmonė. Svarbu tik pažymėti, kad reorganizavime gali dalyvauti tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys.