Įmonės likvidavimas ir likvidatoriaus veiksmai likvidavimo proceso metu

Įmonės likvidavimas – tai procesas, kurio metu yra visiškai nutraukiama veikla. Įmonė išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, o įmonės pareigos toliau nėra niekam perduodamos. Įmonė pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta, kad galima likviduoti bet kurios teisinės formos juridinį asmenį, tačiau savanoriškai likviduoti galima tik tokią įmonę, kuriai užtenka turto atsiskaityti su visais kreditoriais.

Įmonės dalyviams apsisprendus likviduoti įmonę, pirmiausia, priimamas sprendimas įmonę likviduoti ir paskirti jos likvidatorių. Svarbu paminėti, jog likvidatorius negali būti kita įmonė, o tik fizinis asmuo. Išrinkus likvidatorių juridinio asmens valdymo organas netenka savo įgaliojimų, nes visi juridinio asmens valdymo organo įgaliojimai, teisės ir pareigos pereina išrinktam likvidatoriui. Likvidatorius yra prilyginamas įmonės vadovui ir turi visas teises ir pareigas, kurios ankščiau buvo priskiriamos vadovui ir valdybai (jeigu buvo sudaryta). Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos įmonės vadovas ir valdyba (jeigu buvo sudaryta) netenka savo įgaliojimų.

Likvidatoriaus veiksmai likvidavimo proceso metu:

  • Paruošti įmonės likvidavimo pradžios balansą;
  • Nutraukti visas sutartis, įskaitant darbo sutartis su visais įmonės darbuotojais;
  • Atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais;
  • Perduoti įmonės dalyviams likusį įmonės turtą;
  • Uždaryti įmonės sąskaitas bankuose ir/ar kredito įstaigose;
  • Uždaryti (panaikinti) įmonės internetinę svetainę, jeigu tokią įmonė turėjo;
  • Paruošti įmonės likvidavimo pabaigos balansą ir likvidavimo aktą, kuriame aprašomas likvidavimo procesas;
  • Perduoti visus įmonės dokumentus saugoti toliau savivaldybės archyvui;
  • Pateikti prašymą Juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą įmonę.