UAB Akcijų pirkimo-pardavimo sutartims privaloma notarinė forma

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, numatantys privalomą notarinę sandorių formą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 str. 1 d. 3 p. notarine forma turi būti sudaromos UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, kai parduodama 25 proc. ar daugiau UAB akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 eurų.

UAB Akcijų pirkimo-pardavimo sutartys gali būti sudaromos paprastąja rašytine forma tik tuo atveju, kai parduodama iki 25 proc. UAB akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra mažesnė kaip 14 500 eurų.

Sandorio formos nesilaikymas, daro tokį sandorį negaliojančiu (Civilinio kodekso 1.93 str. 3 d.) ir jam taikomos šios pasekmės (Civilinio kodekso 1.80 str. 2 d.): kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių.