Antspaudas nebeprivalomas

Nuo 2013-07-13 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimas, pagal kurį antspaudas įmonėms (UAB, MB ir kt.) nėra privalomas, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 str. 5 d. nurodoma: „Dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose“.

Įmonėms (UAB, MB ir kt.) jų steigimo dokumentai (įstatai/nuostatai) yra privalomas veiklos dokumentas ir neretai įmonės (UAB, MB ir kt.) įstatuose/nuostatuose yra nurodyta, kad įmonė (UAB, MB ir kt.) savo veikloje naudoja antspaudą. Tokiu atveju įmonės (UAB, MB ir kt.), nurodžiusios savo steigimo dokumentuose (įstatuose/nuostatuose), kad naudoja antspaudą, turi pareigą jį naudoti. Jeigu įmonės (UAB, MB ir kt.) nebenori savo veikloje naudoti antspaudo, turėtų pakeisti įstatus.

Įmonės (UAB, MB ir kt.), įsteigtos elektroniniu būdu, savo steigimo dokumentuose reikalavimo turėti antspaudą neturi, kadangi yra įsteigtos pagal pavyzdines steigimo dokumentų formas, kuriose toks reikalavimas nėra nustatytas.