Akcijų bendraturčiai

Įmonės (UAB) akcijos gali priklausyti bendrosios dalinės nuosavybės teise keliems bendraturčiams. Tokia situacija dažnai susiklosto paveldint įmonės (UAB) akcijas pagal įstatymą, kai įmonės (UAB) akcijas paveldi keli įpėdiniai lygiomis dalimis. Tokiu atveju įmonės (UAB) akcijų bendraturčiai turi paskirti įgaliotą asmenį ir įregistruoti jo duomenis Juridinių asmenų registre. Įmonės (UAB) akcijų bendraturčių įgaliotas asmuo balsuoja pagal jam suteiktą įgaliojimą įmonės (UAB) visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimant sprendimus visų bendraturčių, kuriems akcijos priklauso lygiomis dalimis bendrosios dalinės nuosavybės teise, vardu. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 str. 2 d. Visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę, o paprastųjų akcijų savininkai turi teisę į dividendus. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo įmonės (UAB) akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.