Reorganizuojamų įmonių turto, teisių ir pareigų perėjimas

Reorganizuotų įmonių (UAB, MB ar kt.) visas turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančioms įmonėms (UAB, MB ar kt.) nuo naujai sukurtų įmonių (UAB, MB ar kt.) įregistravimo ar po reorganizavimo tęsiančių veiklą įmonių pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre, jeigu reorganizavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Turtas, teisės ir prievolės įmonėms priskiriamos pagal reorganizavimo sąlygas. Perdavimo momentas yra užfiksuojamas priėmimo-perdavimo aktu, kuris yra pasirašomas tarp reorganizavime dalyvaujančių įmonių (UAB, MB ar kt.) vadovų.
Jei skaidomos įmonės (UAB, MB ar kt.) koks nors turtas pagal reorganizavimo sąlygas nėra priskirtas kuriai nors iš įmonių, veiksiančių po reorganizavimo, šį turtą ar lėšas, gautas jį pardavus, perima visos po reorganizavimo veiksiančios įmonės (UAB, MB ar kt.) proporcingai nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš tų įmonių pagal reorganizavimo sąlygas, daliai.
Jei skaidomos įmonės (UAB, MB ar kt.) kokia nors prievolė pagal reorganizavimo sąlygas nėra priskirta kuriai nors iš įmonių, veiksiančių po reorganizavimo, už ją solidariai atsako visos po reorganizavimo veiksiančios įmonės (UAB, MB ar kt.).
Kai skaidomos įmonės (UAB, MB ar kt.) kokia nors prievolė pagal reorganizavimo sąlygas yra priskirta vienai iš po reorganizavimo veiksiančių įmonių, už šią prievolę atsako ta įmonė. Jei ji šios prievolės ar jos dalies neįvykdo už neįvykdytą prievolę (ar neįvykdytą jos dalį) solidariai atsako visos kitos po reorganizavimo veiksiančios įmonės.