Nuo kada reorganizavime dalyvaujančios įmonės (MB, UAB ir kt.) įgyja reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime teisinį statusą?

Kai reorganizuojama įmonė (MB, UAB ir kt.) ir po reorganizavimo tęsianti veiklą įmonė (MB, UAB ir kt.) paskelbia viešai įmonių įstatuose nurodytame šaltinyje apie reorganizavimo sąlygų sudarymą, nuo viešo paskelbimo dienos reorganizuojama įmonė (MB, UAB ir kt.) įgyja reorganizuojamos įmonės statusą, o įmonė (MB, UAB ir kt.), kuri tęsia veiklą po reorganizavimo, įgyja reorganizavime dalyvaujančios įmonės statusą.

Priešingai, nei likvidavimo atveju, kai įmonė (MB, UAB ir kt.) įgyja likviduojamos įmonės statusą nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos ar pertvarkymo atveju, kai įmonė (MB, UAB ir kt.) įgyja pertvarkomos įmonės statusą nuo sprendimo pertvarkyti įmonę priėmimo dienos.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 13 dalis nurodo, kad teisinis statusas “reorganizuojamas” ar “dalyvaujantis reorganizavime” yra suteikiamas nuo viešo paskelbimo įmonės įstatuose nurodytame šaltinyje dienos.