Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinis asmuo gali būti pertvarkomas į kitos teisinės formos juridinį asmenį. Žemiau pateikiame informaciją apie tai, į kurių teisinių formų juridinius asmenis gali būti pertvarkomos uždarosios akcinės bendrovės (UAB), mažosios bendrijos (MB) ir individualios įmonės (IĮ).

 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) gali būti pertvarkoma į šių teisinių formų juridinį asmenį:

 • valstybės įmonę (VĮ);
 • savivaldybės įmonę (SĮ);
 • žemės ūkio bendrovę (ŽŪB);
 • kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
 • tikrąją ūkinę bendriją (TŪB);
 • komanditinę ūkinę bendriją (KŪB);
 • individualią įmonę (IĮ);
 • viešąją įstaigą (VšĮ);
 • mažąją bendriją (MB).

 

Mažoji bendrija (MB) gali būti pertvarkoma į:

 • individualią įmonę (IĮ);
 • akcinę bendrovę (AB);
 • uždarąją akcinę bendrovę (UAB);
 • tikrąją ūkinę bendriją (TŪB);
 • komanditinę ūkinę bendriją (KŪB);
 • kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
 • žemės ūkio bendrovę (ŽŪB);
 • viešąją įstaigą (VšĮ).

 

Individuali įmonė (IĮ) gali būti pertvarkoma į:

 • akcinę bendrovę (AB);
 • uždarąją akcinę bendrovę (UAB);
 • mažąją bendriją (MB);
 • viešąją įstaigą (VšĮ).