Juridinio asmens duomenų pakeitimų įregistravimo ypatumai

Visų Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų (UAB, MB, IĮ, AB) duomenis kaupiami ir saugomi valstybinėje įmonėje Registrų centras. Įmonių vadovai (atstovai) turi įstatymu įvirtintą pareigą teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui informaciją apie pasikeitusius bendrovės (UAB, MB) duomenis. Nuo 2021 metų Registrų centras nebepriima popierinių formų siekiant įregistruoti duomenų apie įmonės vienintelio akcininko arba bendrijos narių pasikeitimus. Tokius pasikeitimus galima įregistruoti tik elektroniniu būdu Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje per vadovo ar įgalioto asmens elektroninį parašą. Viešųjų įstaigų dalyviai taip pat registruojami šioje sistemoje analogišku būdu. Įmonės (UAB, MB), kurių vadovai nesinaudoja elektroniniais parašais arba yra užsieniečiai gali susidurti su sunkumais, norint įregistruoti akcijų ar nario teisių perleidimą.

UAB „Juriscon“ teisininkai teikia profesionalią pagalbą įmonės duomenų įregistravimui Registrų centre ir konsultuoja vadovus klausimais dėl darbo su Juridinių asmenų dalyvių sistema.