Kodėl savo verslui vykdyti verta rinktis mažąją bendriją (MB)?

MB – tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo. MB nariai savo asmeniniu turtu neatsako už verslo prievoles. MB gali vykdyti bet kokią veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Nepasisekus verslui, MB nariai rizikuoja tik savo įnašu, taigi apsaugo savo turtą.

Įsteigti MB gali nuo 1 iki 10 narių. Steigėjai/nariai gali būti tik fiziniai asmenys. MB nariai turi galimybę savanoriškai pasitraukti iš verslo atsiimdami savo įnašą, parduodami ar kitaip perleisdami savo nario teises kitiems asmenims.

Steigiant MB nėra reikalingas minimalus įstatinis kapitalas. Vietoj to nariai moka įnašus, kurių dydis nustatomas steigimo sutartyje/akte. MB pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus finansiniams metams.

Kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jums įsteigti MB.

 

UAB “Juriscon”

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt