Įstatų keitimas – tik už 45 €!

Primename, kad visos įsteigtos įmonės nuo 2015 m. sausio 1 d. turi pakeisti įstatus, t.y. perskaičiuoti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę iš litų į eurus bei pateikti Juridinių asmenų registrui pakeistus bendrovės įstatus iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Mes galime pakeisti įstatus elektroniniu būdu ir užregistruoti juos Juridinių asmenų registre.
Reikalingi dokumentai:

  • bendrovės įstatai,
  • bendrovės registracijos pažymėjimas (išrašas iš Juridinių asmenų registro),
  • duomenys apie bendrovės akcininkus (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, turimų akcijų skaičius),
  • duomenys apie bendrovės vadovą (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas).

Dokumentus parengiame per 1 darbo dieną. Pakeistų bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre trunka iki 3 darbo dienų.