Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra ne pelno siekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ vykdydama visuomenei naudingą veiklą, tuo pačiu gali vykdyti ir ūkinę-komercinę veiklą, pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis bei gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

Jeigu Jūsų veiklos tikslai yra orientuoti į visuomenės poreikių tenkinimą, ketinate gauti paramą, Jūsų vykdoma komercinė veikla bus susijusi su visuomenei naudingais tikslais arba bus bent jau artima šiems tikslams, tuomet turėtumėte pasirinkti būtent šią teisinę formą.

VšĮ privalumas – pelno mokesčiu apmokestinamos tik ūkinės komercinės veiklos metu gautos pajamos (per mokestinį laikotarpį šioms pajamoms neviršijus 300 000 EUR, 7250 EUR suma yra neapmokestinama).

 

Jeigu nutarėte steigti VšĮ, kreipkitės į mus ir mes atliksime visus su VšĮ steigimu susijusius veiksmus:

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt