Restruktūrizavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 įvedus karantino režimą, verslas susidūrė su naujais iššūkiais: prarandamos pajamos, vėluoja kontrahentų atsiskaitymai, susiduriama su finansinėmis problemomis. Nuo 2020 m. įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuriame numatytos restruktūrizavimo priemonės. Laiku kreipusis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą juridiniam asmeniui, juridinis asmuo įgyja teisę naudotis Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytomis lengvatomis. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 28 str. 1 d. numatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama:

1) vykdyti juridinio asmens finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą;

2) išieškoti skolas iš juridinio asmens;

3) įskaityti reikalavimus;

4) skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos;

5) nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą;

6) įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

Siekiant iškelti restruktūrizavimo bylą, juridinis asmuo turi atitikti visas šias sąlygas:

1) juridinis asmuo turi finansinių sunkumų;

2) juridinis asmuo yra gyvybingas;

3) juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Pareiškimas dėl restruktūrizavimo iškėlimo pateikiamas apygardų teismuose pagal juridinio asmens registruotą buveinės vietą.

Taigi, įmonės, susidūrusios su finansiniais sunkumais, pasinaudodamos galimybe restruktūrizuoti juridinį asmenį dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatyme suteikiamų lengvatų gali įgyti pranašumą prieš konkurentus bei išsaugoti veiklą.