Privalumai įmonės steigimo per notarą

Pastaruoju metu vis labiau populiarėja įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimas elektroniniu būdu, tačiau tam tikrais atvejais įmonės steigimas per notarą turi pranašumų.

Pirmiausia, steigiant įmonę (UAB, MB ar kt.) per notarą galima naudoti netipinius įstatus (nuostatus), ko negalima daryti steigiant įmonę (UAB, MB ar kt.) elektroniniu būdu. Ne visuomet tipiniai įstatai (nuostatai) atitinka verslo poreikius. Atsižvelgiant į ketinamos vykdyti veiklos rūšį, dalyvių skaičių, akcininkų ir bendrovės administracijos santykį bei sudėtį, kartais įstatuose (nuostatuose) pravartu nustatyti specialias normas. Steigiamos įmonės (UAB, MB ir kt.) netipiniuose įstatuose (nuostatuose) galima nurodyti detalesnes veiklos rūšis remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, taip pat galima numatyti įpareigojimą direktoriui tam tikrais klausimais gauti visuotinio akcininkų/narių susirinkimo pritarimą. Be to, akcininkai/nariai gali pageidauti aktyviau dalyvauti įmonės (UAB, MB ir kt.) veiklos vykdyme ir neapsiriboti vien kartą metuose vykstančiais eiliniais visuotiniais akcininkų/narių susirinkimais. Todėl įstatuose (nuostatuose) galima numatyti nuostatą, kad pritarimą konkrečioms įmonės (UAB, MB ir kt.) veiklos kryptims, taip pat sandoriams, kurių suma ar vykdymo terminas viršija tam tikras normas, turi duoti visuotinis akcininkų/narių susirinkimas. Taip pat galima nustatyti ir konkrečią tokiam sprendimui priimti reikalingą akcininkų/narių balsų daugumą. Be to, steigiant įmonę (UAB) per notarą įstatinį kapitalą galima apmokėti ne vien piniginiu įnašu, bet ir kitu turtu.

 

Taigi, galima išskirti šiuos įmonės steigimo per notarą privalumus:

  1. Netipinių įstatų (nuostatų) naudojimas;
  2. Didesnis veiklos sričių pasirinkimas remiantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi;
  3. Įstatinis kapitalas (UAB atveju) gali būti apmokamas tiek pinigais, tiek kitu turtu.