Prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimas

Pasibaigus prekių ženklo registracijos galiojimo terminui, prekių ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų. Prekių ženklo registracijos galiojimas pratęsiamas Valstybinio patentų biuro sprendimu, jeigu sumokėtas nustatytas mokestis ir Valstybiniam patentų biurui Taisyklėse nustatyta tvarka pateikiamas prašymas pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Duomenys apie prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

 

Prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo kaina:

  • 180 Eur valstybinė rinkliava Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už prašymą pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą;
  • 40 Eur valstybinė rinkliava Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą
  • 200 Eur mūsų paslaugos už prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimą.

 

Svarbu žinoti:

  • Prašymą pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą prekių ženklo savininkas (fizinis asmuo arba įmonė – UAB, MB ir kt.) ar jo atstovas turi pateikti per paskutinius šešis ženklo registracijos galiojimo mėnesius.
  • Sumokėjęs mokesčio už prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą 50 procentų priemoką, prekių ženklo savininkas (fizinis asmuo arba įmonė – UAB, MB ir kt.) ar jo atstovas per 6 mėnesius nuo įregistruoto prekių ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos gali paduoti prašymą registraciją pratęsti.

Jeigu prekių ženklo savininkas (fizinis asmuo arba įmonė – UAB, MB ir kt.) ar jo atstovas per nustatytus terminus nesumoka nustatyto mokesčio, prekių ženklo galiojimas nepratęsiamas ir prekių ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro.