Pavadinimo keitimas

Keičiant įmonės (UAB, MB ar kt.) pavadinimą, tvirtinami nauji įstatai/nuostatai. Todėl rekomenduojama keičiant įmonės (UAB, MB ar kt.) pavadinimą peržiūrėti visas įstatų/nuostatų dalis ir, esant būtinybei, jas papildyti veiklos tikslais, organų kompetencija ir pan.

Pavadinimo keitimas pradedamas nuo pavadinimo rezervavimo. Įtraukus pavadinimą į laikiną registrą užtikrinama, kad jis atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas ir tokiu pavadinimu nėra anksčiau įregistruotų įmonių ar prekių ženklų. Juridinių asmenų registras pavadinimą rezervuoja 6 mėnesių laikotarpiui.

Apie pavadinimo keitimą papildomai turi būti paskelbta viešai įstatuose/nuostatuose nurodytame šaltinyje ir tik tuomet tvirtinami nauji įmonės (UAB, MB ar kt.) įstatai/nuostatai.