Pasikeitimai užsieniečių įdarbinimo taisyklėse nuo 2021 m.

Įmonės, darbinančios ar planuojančios įdarbinti užsieniečius 2021 metais turėtų susipažinti su atnaujintomis užsieniečių įdarbinimo tvarkos taisyklėmis. Visų pirmą, paskelbtas naujas trūkstamų profesijų sąrašas, kuris skirtingai nuo prieš tai Vyriausybės tvirtinamų sąrašų galios vienerius metus ir nebus keičiamas metų viduryje. Naujas sąrašas platesnis, apima be įprastai skelbiamų paslaugų, pramonės ir statybos sferų įmonių darbuotojų taip pat žemės ūkio, žuvininkystės ir miškininkystės profesijas.
Tačiau kartu įvedamos kvotos trūkstamoms įmonių darbuotojų profesijoms – tai reiškia, kad šiais metais tiesiogiai į migraciją ar konsulinę įstaigą dėl vizų ar leidimų gyventi gali kreiptis tik ribotas trūkstamų įmonių profesijų darbuotojų skaičius. Kvotos suskirstytos pagal veiklos sferas (pramonė, statyba, paslaugos, žemės ūkis) ir jų išnaudojimą galima stebėti oficialiame Migracijos Departamento puslapyje. Pažymėtina, kad kvotos išnaudojimas neatima iš užsieniečio teisės atvykti dirbti į Lietuvos Respubliką. Įstatymuose įtvirtinta tvarka pagal kurią turintis trūkstamą profesiją užsienietis gali kreiptis dėl vizos ar leidimo gyventi ir po kvotų išnaudojimo, prieš tai gavęs Užimtumo tarnybos leidimą dirbti ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.
Jeigu Jūsų įmonė planuoja įdarbinti užsieniečius UAB „Jurison“ komanda gali suteikti profesionalią konsultaciją visais užsieniečių įdarbinimo pagal naują tvarką klausimais.