Nacionalinė viza (D)

Pastaruoju metu į Lietuvą atvyksta vis daugiau darbo ieškančių užsieniečių. ES piliečiams, atvykstantiems į Lietuvą dirbti, nereikia kreiptis į atitinkamas institucijas nei dėl leidimo dirbti, nei dėl nacionalinės vizos (D) gavimo. Tuo tarpu trečiųjų šalių piliečiai, atvykstantys į Lietuvą dirbti, turi turėti nacionalinę vizą (D) arba leidimą gyventi Lietuvoje. Užsienietis, turintis nacionalinę vizą (D), gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių.

Užsienietis norėdamas gauti daugkartinę nacionalinę vizą (D) turi pateikti:

  • galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką.
  • dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti. Pakankamas pragyvenimo lėšų dydis užsieniečiui 1 minimalioji mėnesinė alga vienam mėnesiui.
  • priklausomai nuo kreipimosi pagrindo, užsieniečio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus arba leidimą dirbti.

 

Užsieniečių darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos piliečio, o jeigu tokio darbuotojo nėra, už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį pagal atitinkamą profesiją.