Mažosios bendrijos vadovų ir narių pajamų apmokestinimo skirtumai

Norint pradėti verslą galima rinktis iš įvairių juridinių asmenų teisinių formų: UAB, MB, IĮ. Mažosios bendrijos steigimas veiklos pradžiai yra patrauklus variantas, turintis svarių pranašumų: nereikia formuoti įstatinio, MB narys gali vykdyti  veiklą nebūdamas įdarbintas, o išimamos lėšos apmokestinamos mažesnio dydžio socialinio draudimo mokesčiu. Konkrečius mokesčių dydžius apžvelgėme anksčiau publikuotame straipsnyje „Mažosios bendrijos (MB) nario išimamų lėšų apmokestinimas ir veiklos vykdymas“. Tačiau galimybė rinktis viena iš keturių MB valdymo formų įneša painiavos. Šiame straipsnyje apžvelgsime mažąsias bendrijas (MB), kuriuose  yra du valdymo organai – MB narių susirinkimas ir vadovas.

Paprastai už įmonės kasdienę veiklą atsakingas vadovas. Nemažai painiavos sukelia tai, kad MB narys negali būti įdarbintas savo įmonėje, o MB vadovu būti gali. Tokiu atveju su MB vadovu sudaroma ne darbo, o civilinių paslaugų sutartis. Vadovas gauna atlygį už vadovavimą mažajai bendrijai šios sutarties pagrindu. Skiriasi pajamų, gautų už vadovavimą MB, apmokestinimas vadovui, kuris yra MB narys ir vadovui, kuris neturi  vadovaujamos MB nario teisių. Ypatumų turi ir MB nario išimamų lėšų priskiriamų su darbo santykiais susijusioms pajamoms apmokestinimas. Skirtumus pateikiame žemiau esančioje lentelėje.

Vadovas ne MB narys

Mokesčio dydis procentais

GPM pajamoms neviršijančioms 84 VDU

 

20

GPM pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU

32

Vadovas MB narys

Mokesčio dydis procentais

GPM pajamoms neviršijančios 120 VDU

15

GPM pajamų daliai viršijančiai 120 VDU

20

MB narys išima lėšas, priskiriamas su darbo santykiais susijusioms pajamoms

Mokesčio dydis procentais

GPM pajamoms neviršijančioms 84 VDU

20

GPM pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU

32

 

 2020 m. vieno VDU (vidutinio darbo užmokesčio) suma lygi 1241,40. UAB „Juriscon“ teisininkai gali suteikti visą aktualią informaciją apie MB vadovų ir narių pajamų apmokestinimą bei galimus mažųjų bendrijų valdymo organizavimo būdus.